“Administratie bijhouden van onze partij was nog nooit zo makkelijk!„

Binnen een politieke partij is de secretaris en de penningmeester continue bezig met de administratie bijhouden. In de uitvoer van deze taken ondersteunen wij.

Ledenadministratie

Houd bij wie je leden zijn en verbeter hun gegevens. Met een webformulier kunnen nieuwe leden zichzelf aanmelden.

Contactpersonen

Het adresboek deel je met iedereen die het nodig heeft om met externen in contact te komen.

Giftenregister

Een relatiegeschenk, een etentje, of een donatie? Als partij en als ambtsdrager dien je hiervoor een register voor bij te houden.

Verantwoording

Met één druk op de knop: een jaarrekening voor de accountant en direct in de vorm om te voldoen aan de vereisten van de Wet financiering politieke partijen en andere wettelijke kaders en richtlijnen.

contributie

Zijn alle betalingen op tijd binnen gekomen? Zet een betaalverzoek uit als tikkie of met iDeal. Verkoop in één klap ook merchandise.

Verslaglegging

Archiveer het statuut, de reglementen, de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur.

Samenstelling

Commissies, bestuur en fractie. Wie heeft welke taak of portefeuille? Ook kan de concept-kandidatenlijst worden geëxporteerd naar OSV.

Connectiviteit

Gebruik het ledenbestand als de gebruikers in andere applicaties. Bied een centrale identificatie methode aan met OAuth en andere API's. Zo kun je de toegang beheren tot Fractiewerk of jullie wordpress-website, of koppeling met mailinglijst.

Wanneer jouw partij groeit en/of zich manifesteert op nationaal niveau, dan heb je aanvullende functionaliteiten nodig. Die bieden wij ook voor een meerprijs.

Afdelingstructuur

Loonadministratie

Welke bundel past bij jouw partij?

gewoon

gratis

als lid

De partijen aangesloten bij het Platform voor Plaatselijke Belangen  kunnen gratis gebruik maken van deze dienst.

eenvoudig

€19

Per jaar

vanaf

€99

Per jaar

Veelgestelde vragen

De ontwikkeling is gestart in juni 2020. Tot medio oktober is ze in toe neembare mate van betrouwbaarheid in test-fases. Voor 1 januari 2021 verwachten wij een volledig opererende webapplicatie te kunnen aanbieden.

Partijadministratie is ontwikkeld voor Platform voor Plaatselijke Belangen en haar leden. In haar opzet zou iedere politieke groepering er gebruik van kunnen maken. De focus zit op de professionalisering en standaardisering voor de gemeentelijke partijen. Maar iedere politieke partij in Nederland zou er gebruik van kunnen maken, met ondersteuning voor het gehele wettelijke kader die bij de administratie komt kijken. Voor de onafhankelijkheid, is er voor het principe van algemeen nut, samenwerking gezocht met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

partijadministratie.nl is een webapplicatie voor politieke partijen.

Gebruikerservaringen

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Anne O. Niem
voorbeeld gebruiker
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Willem Keurig
voorbeeld gebruiker

in samenwerking met: